Dlaczego należy oszczędzać energię?

Oszczędzaj pieniądze

Każdego dnia marnuje się energię, a marnowanie energii to marnowanie pieniędzy. Można jednak wprowadzić mnóstwo drobnych zmian, które pozwolą oszczędzać energię zarówno w domu jak i w firmie. W firmie obniży to koszty działalności, a w domu pozwoli zaoszczędzić pieniądze na inne wydatki.

 

 

Pomóż planecie

Emisje gazów cieplarnianych uwalnianych do atmosfery, pochodzących z wytwarzania energii, powodują zanieczyszczenie powietrza i zmianę klimatu. Każdy z nas ma możliwość ograniczyć swój negatywny wpływ na naszą planetę. Każdy, kto dokona niewielkiej redukcji, może mieć znaczący wpływ na środowisko.

 Popraw swój wizerunek

Jest coraz większa presja na firmy, aby działały w sposób bardziej zrównoważony i ograniczały swój wpływ na środowisko. Firma przyjazna środowisku ma lepszy wizerunek, co daje większe możliwości biznesowe i otwiera nowe rynki.


 

 

Zaplanuj przyszłość

W niepewnym świecie ważne jest przygotowanie się do zmian i niwelowanie przyszłych zagrożeń. Wzrost cen energii może znacząco wpłynąć na konkurencyjność Twojej firmy i stan Twoich finansów. Jeśli już teraz zredukujesz zużycie energii, będziesz lepiej przygotowany na przyszłość.

 

 

 

 


Zmiany klimatyczne – znaczenie zmniejszenia zużycia energii
 

 

Klimat można opisać jako zestaw danych statystycznych dotyczących pogody: wartości średnie, odchylenia i inne dane dotyczące opadów, temperatury, nasłonecznienia i wiatru. Zmiana klimatu to zatem pojawienie się statystycznie istotnych różnic w danych statystycznych dotyczących pogody w danym okresie.

Dane uzyskane na podstawie rdzeni lodowych i innych badań wskazują, że na przestrzeni 400 000 lat średnie temperatury i stężenia gazów cieplarnianych na świecie ulegały znacznym zmianom, jak pokazano na poniższym wykresie. Prawdopodobnie zmiany te zależały od przyczyn naturalnych, takich jak aktywność wulkanów, odchylenia orbity Ziemi, zmiany w obiegu węgla oraz aktywność słońca. Jednak od końca XIX wieku średnia temperatura powierzchni naszej planety wzrosła o około 1°C (1,8°F), co nastąpiło przede wszystkim w ciągu ostatnich 35 lat. Jest to bardzo duża zmiana w stosunku do zmian klimatycznych w przeszłości. Wystąpiła ona przy braku przyczyn naturalnych wymienionych powyżej. Główne ośrodki naukowe, takie jak IPCC zgadzają się, że przyczyną obecnego ocieplenia jest prawdopodobnie spowodowana przez człowieka emisja gazów cieplarnianych do atmosfery, pochodząca z działalności przemysłowej i produkcyjnej. Jak widać z poniższego wykresu obecne stężenia dwutlenku węgla i metanu (CO2 i CH4 – głównych gazów cieplarnianych) w atmosferze są wyższe niż w ciągu ostatnich 400 000 lat.

Dane z badania rdzeni lodowych w stacji badawczej Wostok na Antarktydzie, dotyczące okresu 420 000.

https://en.wikipedia.org/wiki/Vostok_Station#/media/File:Vostok_420ky_4curves_insolation.jpg

 


Czym są gazy cieplarniane?
 

 

Gazy cieplarniane emitowane do atmosfery odgrywają istotną rolę w kształtowaniu klimatu, ponieważ pochłaniają i oddają z powrotem do atmosfery promieniowanie podczerwone (ciepło), a jednocześnie przepuszczają fale elektromagnetyczne o krótszej długości w postaci promieniowania słonecznego. Kiedy promienie te docierają do Ziemi, powierzchnia naszej planety pochłania je i rozgrzewa się. Ziemia oddaje to promieniowanie z powrotem w postaci dłuższych fal podczerwieni, których część jest jednak pochłaniana przez gazy cieplarniane, więc nie zostaje wypromieniowana w przestrzeń kosmiczną i wraca w kierunku Ziemi.

Gazy cieplarniane w atmosferze ziemskiej są konieczne, gdyż przy ich braku średnia temperatura na Ziemi byłaby bardzo niska. Jeżeli jednak stężenie gazów cieplarnianych zwiększa się, wzrasta także średnia temperatura w atmosferze.

Podstawowe gazy cieplarniane to: para wodna, dwutlenek węgla, metan, freony i podtlenek azotu. Najważniejszym z nich jest dwutlenek węgla, ze względu na jego szerokie występowanie, tempo wzrostu stężenia i czas utrzymywania się w atmosferze.

 


Antropogeniczne źródła gazów cieplarnianych
 

 

Głównymi działaniami człowieka powodującymi emisję gazów cieplarnianych do atmosfery są: spalanie paliw kopalnych (ropa naftowa, gaz i węgiel) w celu wyprodukowania energii, procesy przemysłowe, wycinka lasów oraz działania w sektorze rolnictwa.

Spalanie paliw kopalnych to podstawowa działalność powodująca uwalnianie dwutlenku węgla do atmosfery. Dlatego też, jeżeli będziemy w stanie zmniejszyć zużycie energii i poprawić efektywność energetyczną spowolnimy tempo wzrostu stężenia CO2 w atmosferze. Działania energooszczędne są na szczęście opłacalne ekonomicznie, co wyjaśnione zostało na stronie internetowej programu START2ACT.

 


Dowody na postępującą zmianę klimatu
 

 

Dowód na zmianę klimatu to:

 • statystycznie znaczący wzrost średnich temperatur na świecie, który z kolei powoduje:
   
 • zmiany w rozkładzie opadów,
   
 • zmiany w rozkładzie pór roku,
   
 • podniesienie poziomu mórz i oceanów,
   
 • wycofywanie się lodowców,
   
 • topnienie lodów Arktyki,
   
 • zmniejszanie się pokrywy lodowej Grenlandii oraz Antarktydy.
   

Powyższe zjawiska dają powody do niepokoju. Jeżeli na przykład zmienia się rozkład opadów na obszarach rolniczych uzależnionych od deszczu, może to wpłynąć na produkcję żywności. Z kolei topnienie lodowców podnosi poziom wód morskich, co zagraża mieszkańcom obszarów przybrzeżnych.

 


Światowe cele dotyczące zmian klimatu
 

 

W 2015 r. 55 państw odpowiedzialnych za 55% emisji do atmosfery gazów cieplarnianych przyjęło porozumienie paryskie COP21, dotyczące ograniczenia wzrostu temperatury na świecie – w porównaniu z czasami przedprzemysłowymi – do poziomu nieprzekraczającego 2°C.

 


Gdzie znaleźć dalsze informacje na temat zmian klimatu
 


Zasada nr 1 - unikaj mediów; wszędzie można znaleźć celowe, jak i niezamierzone błędy.

Zasada nr 2 - istnieją bardzo dobre strony internetowe, prowadzone przez organizacje naukowe, zawierające jasne i przejrzyste informacje:
 

Porada dnia
Wyłączaj monitory komputerów gdy wychodzisz na lunch lub na spotkanie.

Czy była przydatna?