Cele i grupy docelowe

Projekt START2ACT jest finansowany w ramach programu Horyzont 2020. Celem projektu jest pomoc młodym MŚP oraz firmom typu start-up w zmniejszeniu zużycia energii oraz obniżeniu kosztów. Aby to osiągnąć, proponujemy bezpłatne doradztwo i działania szkoleniowe w dziewięciu krajach europejskich:

Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Węgrzech, Polsce, Rumunii, Słowacji oraz Wielkiej Brytanii.

W celu zwiększenia efektywności energetycznej w biurze poprzez zmianę behawioralną w projekcie START2ACT zajmiemy się sprzętem biurowym, którego zużycie energii rośnie w świecie biznesu najszybciej, zużywając 15% całkowitej energii wykorzystywanej w firmach. Ta liczba ma zaś wzrosnąć nawet do 30% w 2020 roku. Projekt START2ACT ma na celu zastosowanie w firmach wielu dostępnych już rozwiązań i narzędzi umożliwiających oszczędzanie energii, które nie są odpowiednio wykorzystywane ze względu na brak wiedzy dotyczącej ich praktycznego zastosowania lub niewystarczającego zaangażowania ludzi do zmiany zachowań w życiu codziennym. Ponadto działania projektu START2ACT mają zachęcić do wprowadzenia zakupów sprzętu biurowego w sposób zrównoważony, w tym wyposażenia siedziby (HVAC, oświetlenie, etc.) a także zakupu towarów i usług. Poprzez te działania START2ACT chce wprowadzić kulturę użytkowania energii w sposób zrównoważony w MŚP i firmach typu start-up.

Czy pracuje Pan/Pani w nowopowstałym MŚP lub firmie typu start-up w Europie? Firmy takie są podstawą gospodarki przyszłości! Program START2ACT zajmuje się wymianą wiedzy i know-how w zakresie energooszczędnych rozwiązań, angażujących młodych przedsiębiorców i pracowników w oszczędzanie energii. Zespół projektu START2ACT jest gotowy pomóc Państwu i Państwa firmie oszczędzać energię i pieniądze, a także osiągnąć przewagę konkurencyjną i dobrą reputację na rynku. Codzienne energooszczędne postępowanie, podejmowanie strategicznych decyzji i właściwe zarządzanie firmą to sposób na osiągnięcie celu.

FIRMY TYPU START-UP I MŁODE MŚP

Grupy docelowe programu START2ACT to przedsiębiorcy z firm typu start-up oraz właściciele, menedżerowie i pracownicy młodych MŚP (nie starszych niż ok. 5 lat) z dziewięciu krajów europejskich: Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Węgier, Polski, Rumunii, Słowacji oraz Wielkiej Brytanii.

Segment firm typu start-up jest uważany za przyszłość w rozwoju europejskich małych, średnich i dużych firm. Biorąc pod uwagę strukturę MŚP w UE, program START2ACT skierowany jest do mikro- i małych przedsiębiorstw zatrudniających do 49 osób. Ta grupa stanowi ogromną większość (98%) ogółu MŚP i zatrudnia 75% pracowników sektora MŚP. Prowadzone wśród obu grup docelowych działania zmieniające codzienne nawyki w zakresie zużycia energii w miejscu pracy doprowadzą też do skutków dodatkowych, poprzez przeniesienie wzorców zachowań do domów prywatnych.

Jeśli reprezentują Państwo firmę typu start-up lub młode MŚP i są Państwo zainteresowani naszymi działaniami, tutaj można się zgłosić do programu START2ACT- a my wkrótce skontaktujemy się z Państwem.

ZAINTERESOWANE PODMIOTY

Wszystkie organizacje i instytucje, które mogą przyczynić się lub skorzystać z programu START2ACT, ale nie należą do grup docelowych.

  • Organizacje wspierające firmy typu start-up lub młode MŚP, takie jak: inkubatory przedsiębiorczości, firmy doradztwa rozwojowego, wspólne biura, doradcy nowych firm, organizacje i stowarzyszenia nadrzędne, izby handlowe, itp.
  • Producenci energooszczędnych urządzeń lub aplikacji oraz ich stowarzyszenia zaineresowane zwiększeniem udziału w rynku i wdrażaniem takich produktów.
  • Dostawcy energii elektrycznej.

Jeżeli Państwa firma jest jednym z wyżej wymienionych podmiotów, zachęcamy do przystąpienia do programu START2ACT - wkrótce skontaktujemy się z Państwem w celu omówienia możliwości współpracy.

Czy chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o naszych partnerach i działaniach?

Porada dnia
Wyłączaj monitory komputerów gdy wychodzisz na lunch lub na spotkanie.

Czy była przydatna?