Finansowanie projektów: środki na działania energooszczędne dla małych i średnich przedsiębiorstw

Najważniejsza informacja

Istnieje wiele możliwości finansowania - upewnij się, że zdobyłeś wszystkie dostępne informacje na ich temat. Sfinansowanie działań energooszczędnych może być łatwiejsze niż myślisz.

Wprowadzenie

Inwestowanie w energooszczędne urządzenia jest zwykle korzystne zarówno dla firmy, jak i dla środowiska. Istnieje szereg programów finansowania, mających ułatwić realizację takich działań.

Podstawowe zalecenia

  1. Oceń oszczędności kosztów będące wynikiem oszczędzania energii. Opracowując wewnętrzny plan działania w zakresie oszczędzania energii, weź pod uwagę oszczędności – tam gdzie to możliwe uwzględniając zwrot inwestycji na przestrzeni czasu.
     
  2. Zapoznaj się z ofertami różnych dostawców. Upewnij się, że przed rozpoczęciem projektu wybrałeś najlepszą ofertę. Warto też porównać kwoty oszczędności podawane przez różnych potencjalnych dostawców. Często kwoty te są przez nich zawyżane.
     
  3. Starannie przeanalizuj możliwości finansowania. Istnieje wiele różnych możliwości finansowania i systemów dotacji. Przeanalizuje je starannie. Dotacje, w szczególności duże, często stanowią określony procent kosztów przedsięwzięcia. Bądź przygotowany na łączenie różnych źródeł finansowania.
     

Dodatkowe informacje


Możliwości finansowania
 

Możliwości finansowania można szukać na następujących stronach:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka

http://www.nfosigw.gov.pl/

http://www.parp.gov.pl/

 


Korzystanie z przedsiębiorstw usług energetycznych i umów o oszczędność energii
 

 

Korzystanie z przedsiębiorstw usług energetycznych umożliwia firmom zintegrowane zarządzanie energią i wdrażanie usprawnień w zamian za opłatę, która powinna być niższa niż oszczędności wynikające ze zmniejszonego zużycia energii. Istnieje szereg inicjatyw branżowych mających na celu ułatwienie inwestycji w projekty dotyczące efektywności energetycznej.

 


Dotacje
 

 

Dotacje mogą być udzielane dla niektórych gałęzi przemysłu, rodzajów działalności lub w przypadku tworzenia nowych miejsc pracy. Podstawową korzyścią jest to, że nie trzeba ich spłacać, ani wykazywać w bilansie firmy. Konkurencja przy ubieganiu się o dotacje jest zazwyczaj duża. Może też być konieczne wykazanie postępów w realizacji projektu.

 


Pożyczki w dużych bankach
 

 

Pożyczki na działania energooszczędne mogą pokryć początkowe koszty instalacji. Uzyskane oszczędności często przekraczają ratę spłat, przyczyniając się do zysków firmy.

Porada dnia
Czy twój pogrzewacz wody wyposażony jest w regulator czasowy? Praca podgrzewacza może odpowiadać pracy 10 czajników elektrycznych, a bez regulatora podgrzewacz pracuje cały dzień, całą noc, cały rok!

Czy była przydatna?